Азоттың оттектік қосылыстары.

Азот оттекпен тікелей қосылғанда (электр доғасы температурасында) тек азот (II) оксиді түзіледі. Қалған оксидтері азот қышқылы және оның тұздарынан жанама жолмен алынады.

және – тұз түзбейтін оксидтер, қалғандары – тұз түзетіндер.

- тек теріс температурада өмір сүреді.

- азотты қышқыл.

- қоңыр түсті газ. Алынуы:

- түссіз кристалл. Алынуы:

- азот қышқылы, хлор қышқылынан кейінгі күшті қышқыл.

Сақтағанда:

Оксид қабыршақтарымен қапталғандықтан , , концентрленген -те пассивтеледі. Азот қышқылына , , , , , , тұрақты.

- күшті тотықтырғыш, тотықсыздану өнімі:

1) концентрациясынан;

2) тотықсыздандырғыштың активтілігінен;

3) температурадан тәуелді.

Алынуы. Өнеркәсіпте:

1) катализатор қатысында 8000С температурада аммиакты ауадағы оттек арқылы азот (ІІ) оксидіне тотықтыру процесі:

2) азот (ІІ) оксидінің азот (ІV) оксидіне өздігінен тотығуы:

3) азот (ІV) оксидінің еруін оттек қатысуында жүргізсе, тек азот қышқылы алынады:

Лабораторияда:

Тұздары – нитраттар қыздырғанда ыдырайды, металдың активтігіне қарай реакция өнімі нитрит, оксид, бос металл болады.


6092453311936538.html
6092497131326354.html
    PR.RU™