Поняття ,,глобальні проблеми,,.Та його виникнення.

12345

Полтавський інститут економіки С– права Р’РќР— Р’РњРЈРРѕР› “Україна”

Реферат РЅР° тему:

“Глобальна актуальність проблеми

здоров’я людини і шляхи її

розв’язання.”

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Виконала студентка

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВГрупи 22Р¤Р13Р·

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ кафедри фізичної реабілітації

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ та фізичного виховання

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ РџСѓРїРєРѕ Рў.Р†.

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Рј.Полтава-2014СЂ.ВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

ВВВВ ВВВВВВВВВВВВ

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

План

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

1.Вступ

2.Термін “глобальна проблема”та його виникнення.

3.Поняття про здоровий спосіб життя.

4.Вплив шкідливих звичок на здоров’я людини.

 4.1.Шкідливий вплив тютюно паління на організм людини.

 4.2.Вплив наркоманії на здоров’я людини.

 4.3 Наслідки алкоголізму.

В 4.4Р’РёСЃРЅРѕРІРєРё.

5.Проблема здоров’я в житті суспільства.

6.Р’РёСЃРЅРѕРІРѕРє.

7.Література.

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Вступ

Глобальні проблеми людства неможливо вирішити зусиллями окремих країн. Тому потрібний єдиний міжнародний механізм їх розв'язання і регулювання, мобілізація ресурсів усіх країн світу, визначення міжнародних правових та економічних норм цього регулювання. Щодо останнього, то значна кількість політиків і експертів сходяться на тому, що існуюча політика регулювання процесів глобалізації та породжених ними проблем не відповідає вимогам нового політичного мислення.ВВВ Для СЂРѕР·РІ'язання глобальних проблем людство має РІ розпорядженні достатні науково-технічні С– матеріальні досягнення, напрацьовані РІС–РґРїРѕРІС–РґРЅС– форми. Серед останніх слід назвати міжнародну РєРѕРјС–СЃС–СЋ Р· навколишнього середовища С– розвитку, СЏРєР° розробляє програми покращення якості РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРіРѕ середовища та загального екологічного стану. Ця РєРѕРјС–СЃС–СЏ С– СЂСЏРґ інших міжнародних організацій визначають критерії екологічної безпеки, розробляють короткострокові та довгострокові програми захисту навколишнього середовища.Джерелами ресурсів та засобами СЂРѕР·РІ'язання глобальних проблем Сѓ нинішніх умовах виступають: офіційна РґРѕРїРѕРјРѕРіР° Р· Р±РѕРєСѓ економічно розвинених країн країнам, що розвиваються; іноземні приватні інвестиції; застосування економічних важелів управління якістю довкілля, зокрема СЃСѓР±СЃРёРґС–Р№ С– дотацій Р·Р° виготовлення екологічно чистої продукції, Р·Р° виконання державних екологічних проектів, екологічні платежі Р·Р° РІСЃС– РІРёРґРё забруднення довкілля, виплати РЅР° РѕС…РѕСЂРѕРЅСѓ РїСЂРёСЂРѕРґРё С– поліпшення екологічних результатів, пільгове або дискримінуюче кредитування, оподаткування С– ціноутворення, екологічне страхування тощо; РѕР±'єднання зусиль СѓСЃС–С… країн світу для СЂРѕР·РІ'язання глобальних проблем; збільшення витрат держав світового співтовариства РЅР° подолання насамперед екологічної РєСЂРёР·Рё; створення Р·Р° рахунок країн, СЏРєС– заподіяли найбільшої шкоди планеті, своєрідного фонду екологічної безпеки Р· метою ліквідації найзагрозливіших для довкілля джерел небезпеки; посилення відповідальності країн світового співтовариства Р·Р° збереження РїСЂРёСЂРѕРґРё; стимулювання виробництва таких зразків транспортних засобів, техніки, СЏРєС– Р± РЅРµ завдавали шкоди довкіллю, забезпечували економію РІСЃС–С… паливно-енергетичних ресурсів.

ВВВ Однак для досягнення такого стану необхідно, щоб РІСЃС– країни змінили РїС–РґС…С–Рґ РґРѕ ведення зовнішньої політики, тобто відмовилися РІС–Рґ політики конфліктності та конфронтації С– перейшли РґРѕ глобального співробітництва РЅР° засадах визнання пріоритетності загально цивілізаційних цінностей.

в„–2

Поняття ,,глобальні проблеми,,.Та його виникнення.

ВВВ Постановка та актуальність проблеми РїРѕРІ'язана Р· тим, що людство вступило РІ третє тисячоліття СЃРІРѕРіРѕ розвитку, епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний вплив РЅР° РїСЂРёСЂРѕРґСѓ та породило РЅРѕРІС– проблеми Р№ виклики, загострило увагу РґРѕ традиційних глобальних проблем.

ВВВ Впровадження Сѓ виробництво найновіших досягнень науки С– техніки, РїРѕСЏРІР° РЅРѕРІРёС… технологій призвели, РґРѕ глибоких СЏРєС–СЃРЅРёС… Р·РјС–РЅ Сѓ житті суспільства.

ВВідбувається вдосконалення технологій С– зростання виробництва, що сприяють повнішому задоволенню потреб людей, раціональнішому користуванню РїСЂРёСЂРѕРґРЅРёРјРё ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування, але РІ той же час забруднюється РїСЂРёСЂРѕРґРЅРµ середовище, знищуються ліси, посилюється ерозія ґрунтів, випадають кислотні дощі, зменшується РѕР·РѕРЅРѕРІРёР№ шар навколо землі, погіршується стан Р·РґРѕСЂРѕРІ'СЏ людей тощо.

ВВВВВВ Поняття «глобальні проблеми» походить РІС–Рґ французького слова В«globalВ», що означає всезагальний; той, що охоплює РІСЃСЋ земну кулю.

Термін «глобальні проблеми» Р·'СЏРІРёРІСЃСЏ Сѓ 60-С… роках XX СЃС‚. Спочатку РЅР° Заході, Р·РіРѕРґРѕРј – РЅР° РЎС…РѕРґС–, Сѓ колишньому Радянському РЎРѕСЋР·С–. РЇРє тоді, так С– тепер, серед науковців РЅРµ існувало єдиної, загальноприйнятої, універсальної РґСѓРјРєРё РЅР° РїСЂРёСЂРѕРґСѓ С– причини С—С… виникнення, оцінку та шляхи вирішення. Р† РїРѕ цей день С–СЃРЅСѓС” розбіжність стосовно чисельності глобальних проблем. Західні дослідники(зокрема, представники В«РРёРјСЃСЊРєРѕРіРѕ клубу») вважають, що сучасному людству загрожує близько сотні глобальних проблем.

ВВВ ВВНабагато істотнішим встановлення серед РЅРёС… пріоритетних, СЏРєС– необхідно вирішувати РІ першу чергу, С– СЏРє вирішувати. РњРѕРІР° Р№РґРµ РїСЂРѕ конкретні наукові, техніко-технологічні, матеріально-ресурсні шляхи, методи Р№ засоби С—С… вирішення та затрати, СЏРєС– має понести людство.

ВВВВ Науковці єдині РІ тому, що глобальні проблеми загрожують людському буттю. Особливо резонансними С” екологічні. РўРѕРјСѓ стан сучасної екології С” постійним РѕР±'єктом СЂРѕР·РґСѓРјС–РІ мислителів. РќР° РґСѓРјРєСѓ Рђ. Печчеї та Рњ.Р¤. Реймерса, людина сама створила ці проблеми, «у РЅС–Р№ РІСЃС– початки С– кінці»В

ВВВВ Глобальні проблеми С” РѕР±'єктом вивчення багатьох наук (природничих, соціально-гуманітарних, РІ тому числі Р№ філософських).

ВВВВ Глобальні проблеми – це особливий СЂСЏРґРѕРє соціальних СЏРІРёС‰ С– процесів Сѓ сучасному світі, СЏРєС– Р·Р° масштабами С– значущістю вирізняються загальнопланетарним характером та РїРѕРІ'язані Р· життєвими інтересами народів світу С– можуть бути вирішені шляхом взаємодії СѓСЃС–С… країн світу.

ВВВВВ Р’ останні десятиліття Сѓ світі виникло чимало проблем, СЏРєС– безпосередньо стосуються долі РІСЃСЊРѕРіРѕ людства, зачіпають інтереси РІСЃС–С… народів С– вийшли РЅР° загальнопланетарний рівень. Р’С–Рґ С—С… своєчасного СЂРѕР·РІ'язання залежить існування земної цивілізації. Цього можна досягти лише спільними зусиллями РІСЃС–С… країн, міжнародних організацій.

ВВВВ Глобальні проблеми відображають суттєві негаразди, що охоплюють економічну, енергетичну, демографічну, соціальну, екологічну та інші сфери людського існування.

ВВВВВ Р’РѕРЅРё зачіпають людське життя РЅРµ лише РІ певних регіонах світу, Р№ мають планетарний характер.

ВВВВ Отже, глобальні проблеми С” всезагальними – СЏРє Р·Р° С—С… РѕР±'єктом – земна куля, так С– Р·Р° СЃСѓР±'єктом С—С… вивчення С– СЂРѕР·РІ'язання – світова спільнота, держави світу. РћСЃРЅРѕРІРѕСЋ С—С… РїРѕСЏРІРё С”, РІ першу чергу, людська діяльність, СЏРєР° нерозривно РїРѕРІ'язана С–Р· суспільною свідомістю.

Виходячи з вище сказаного,основною мето є не тільки аналіз самої сутності , а і виокремлення основних глобальних проблем сучасності та шляхів їхнього вирішення.

ВВВ Аналіз досліджень С– публікацій Р· тематики глобальних проблем дає можливість стверджувати, що питання глобальних проблем РЅРµ С” ознакою лише РҐРҐР† СЃС‚. Адже, ще РІ середині РҐРҐ СЃС‚. величезну роль Сѓ РїРѕСЏРІС– наукових праць, РїРѕРІ'язаних Р· дослідженням глобальних проблем С– прогнозуванням майбутнього людства, зіграла діяльність РРёРјСЃСЊРєРѕРіРѕ клубу, створеного Сѓ 1968 СЂ. Рђ. Печчеї разом Р· близько 30 європейськими вченими – соціологами, економістами, природознавцями. Члени РРёРјСЃСЊРєРѕРіРѕ клубу поставили перед СЃРѕР±РѕСЋ завдання виявити РѕСЃРЅРѕРІРЅС– проблеми, що постали перед людством С– сприяти виправленню сформованої ситуації, впливаючи РЅР° суспільну свідомість.

ВВВВ РЈ наш час, СЏРє зазначає Р’.Рђ. Тураєв, Р·Р° загальним визнанням більшості фахівців, глобальними можна вважати наступні проблеми: збереження РјРёСЂСѓ, зміцнення всесвітньої безпеки С– роззброєння;перенаселення планети, реалізацію СЂРѕР·СѓРјРЅРѕС— демографічної політики;ліквідацію відсталості, зростаючого СЂРѕР·СЂРёРІСѓ РІ СЂС–РІРЅС– розвитку розвинених країн та країн, що розвиваються; подолання екологічної РєСЂРёР·Рё, перехід РґРѕ стійкого розвитку; боротьбу Р· голодом, убогістю С– хворобами; раціональне використання мінерально-СЃРёСЂРѕРІРёРЅРЅРёС… ресурсів; використання Світового океану С– космічного простору РЅР° користь усієї світової спільноти.

ВВВВ РћРєСЂС–Рј вищеназваних, СЏРєС– стали вже традиційними глобальними проблемами, РґРѕ С—С… переліку останніми роками додалися такі СЏРє: запобігання поширенню наркотиків; проблеми науки С– науково-технічного прогресу; розвиток самої людини, соціально-політичних Р·РјС–РЅ глобального масштабу С– цілий СЂСЏРґ інших.

ВВВВ РЎСЊРѕРіРѕРґРЅС– існують С– інші варіанти класифікації глобальних проблем. Так, РѕРґРЅР° Р· РЅРёС… ґрунтується РЅР° Р·РІ'СЏР·РєСѓ суспільства Р· іншими феноменами. Р— цієї точки Р·РѕСЂСѓ виділяють:

– проблеми інтерсоціальні: створення та збереження мирних відносин між державами, новий міжнародний економічний порядок, подолання нерівномірності економічного розвитку, подолання міжнародної дестабілізації;

– проблеми взаємодії суспільства та природи: природні ресурси (паливо, енергія, сировина, вода), вивчення та використання Світового океану та космосу;

– проблеми взаємодії суспільства та людини: демографічні, охорони здоров'я, освіти.

ВВВВ Інша класифікація ґрунтується РЅР° прийнятті активної або пасивної позиції людини щодо глобальних проблем. Ця проблема знаходить СЃРІРѕСЋ конкретизацію Сѓ так званих «алармістських» ситуаціях (РІС–Рґ фр. В«alarmeВ» – тривога):

– сучасні тенденції світового розвитку орієнтуються на принцип кількісного зростання і ведуть до катастрофічних наслідків. Обмежені деякі види ресурсів, вичерпання їх по регіонам. Але розвиток ринкової економіки неможливий без зростання капіталу, а це потребує все нових і нових ресурсів. ООН констатує, що процеси економічного зростання, які породжують безпрецедентний рівень благополуччя та міцності багатої меншості, ведуть одночасно до ризиків та до дисбалансів.

– друга проблема алармістського характеру пов'язана з виникненням загрозливих тенденцій у використанні різноманітних ресурсів. Адже у процесі їх переробки та використання відбувається колосальне навантаження на екологічну сферу (знищення лісів, потепління, зменшення озонового шару).

ВВВВ РќРµ вирішена проблема нерівномірного економічного зростання РЅР° ґрунті індустріалізації. Проблема голоду, відставання країн, що розвиваються, РЅРµ дозволяють призупинити різнохарактерне економічне зростання. Значить ця проблема Р±СѓРґРµ поглиблюватися.

ВВВ Весь комплекс глобальних проблем можна згрупувати i навколо трьох фундаментальних напрямків розвитку, що описують СЃРїРѕСЃС–Р± існування С–РЅРґРёРІС–РґС–РІ Сѓ світі. Це взаємозв'СЏР·РєРё: «людина – техніка», «людина – культура», «людина – природа». СЂРѕРґРЅРёС… зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних Р·РІ'СЏР·РєС–РІ.

ВВВ Важлива роль РІ РѕС…РѕСЂРѕРЅС– навколишнього середовища належить регіональному співробітництву. Так, Сѓ документах ЄС неодноразово підкреслювалася необхідність розвитку регіональної стратегії Сѓ цій сфері С– раціонального використання РїСЂРёСЂРѕРґРЅРёС… ресурсів європейського регіону, СЏРєРёР№ СЃСЊРѕРіРѕРґРЅС– С” найбільш РєСЂРёР·РѕРІРёРј РІ екологічному плані.

ВВВВВ РЈ СЂРѕР·РІ'язанні демографічної проблеми значну роль відіграла Рї'ята Всесвітня конференція РћРћРќ Р· народонаселення, що відбулася РІ Каїрі Сѓ 1994 СЂ. РќР° РЅС–Р№ була прийнята Програма РґС–Р№ щодо визначення політики народонаселення РІ СѓСЃСЊРѕРјСѓ світі РЅР° період РґРѕ 2015 СЂ.

ВВВВ Р’РѕРЅР° містить положення, що стосуються чисельності населення, Р№РѕРіРѕ приросту та структури, міжнародної міграції, освіти, Р° також визначають шляхи співробітництва Сѓ СЂРѕР·РІ'язанні демографічної проблеми.

Крім того, шляхами розв'язання глобальних проблем країн, що розвиваються, є такі:

– здійснення системи заходів, спрямованих на забезпечення динамічного соціально-економічного розвитку цих країн у науково-технічній і соціально-економічній сферах;

– формування нового світового порядку, який би гарантував реальну допомогу країнам, що розвиваються, у вирішенні їхніх проблем;

– істотне трансформування у межах світового господарства механізму ціноутворення на природні ресурси шляхом відходу від їх визначення гігантськими ТНК, що контролюють природні багатства країн,

що розвиваються;

– нарощування випуску готової продукції цими країнами, що дало б змогу навіть за існуючої кон'юнктури на світовому ринку значно збільшити доходи від експорту;

– надання економічно розвинутими державами світу країнам, що розвиваються, значних фінансових, людських, технічних та інтелектуальних ресурсів для розвідування і розробки природних ресурсів, їх переробки, транспортування та реалізації за трансформованими цінами з метою збільшення валютних доходів, встановлення ними економічного суверенітету над цими ресурсами. Зазначені кошти спрямувати на інтенсивний розвиток сільського господарства, подолання його нераціональної

монокультури.

ВВВВ Р— цією метою Сѓ 2000 СЂ. країни-члени РћРћРќ ухвалили «Цілі розвитку для РЅРѕРІРѕРіРѕ тисячоліття», Р° Р· 2002 СЂ. – «Монтерейський консенсус», РІ СЏРєРѕРјСѓ обумовлюються конкретні зусилля триразового збільшення РґРѕРїРѕРјРѕРіРё найбіднішим регіонам світу для забезпечення міжнародної мети:

підвищення обсягу зовнішньої допомоги до рівня 0,7 % від сукупного ВНП заможних країн;

ВВВВВВ - здійснення прогресивних аграрних перетворень Сѓ сільському господарстві цих країн

ВВВВВВ -ліквідація неоколоніальних форм господарювання РІ цій галузі

ВВВ Магістральним шляхом подолання глобальних проблем світового господарства С” міжнародне співробітництво РјС–Р¶ країнами світового співтовариства РЅР° РѕСЃРЅРѕРІС– РЅРѕРІРёС… РїС–РґС…РѕРґС–РІ С– практичних заходів, СЏРєС– враховували Р± цілісність світу, РІ СЏРєРѕРјСѓ розвивається сучасна цивілізація.

Нове політичне мислення знаменує усвідомлення важливості і негайного вирішення глобальних проблем, включно з розробкою системи ефективних міжнароднихпроцедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому.

В„–3


6099241703103946.html
6099287207369148.html
    PR.RU™