Перспективи розвитку виробництва

12

Даний напрям виробничої діяльності господарства досить перспективний. Переробному заводу, крім огірків-корнішонів, потрібні різні овочі: томати, морква, салат, капуста. Тому, у випадку успішної реалізації даного проекту, у господарства є всі підстави займатися овочівництвом і надалі. Гарантований ринок збуту, наявність необхідних ресурсів та налагоджені ділові стосунки з заводом-переробником забезпечать стабільне одержання прибутків господарством.

7. Управління та організація виробництва

У СФГ «Земля» постійно працює три чоловіки, які здійснюють всі поточні роботи. Для виконання проекту в 2012 році на період вирощування та висадки розсади огірків-корнішонів буде залучено чотири чоловіки. Під час збирання урожаю в червні, липні, серпні вересні в господарстві працюватимуть п’ять чоловік на договірних умовах. Загальні витрати на управління та організацію виробництва огірків-корнішонів в 2012 році складатимуть 6 500 грн.

2013 року для вирощування та висадки розсади працюватимуть вісім чоловік на договірних умовах. Під час збирання урожаю працюватимуть десять чоловік на договірних умовах. Загальні витрати на управління та організацію виробництва огірків-корнішонів у 2013 році складатимуть 10 000 грн.

8. Фінансовий план

8.1. Обґрунтування потреби в фінансових ресурсах

Для втілення проекту господарству потрібен кредит у розмірі 5 700 грн., який планується отримати в акціонерному комерційному банку «Фінанси». Наданий кредит буде використаний на придбання необхідного обладнання для вирощування огірків-корнішонів за технологією крапельного зрощування. Строк надходження грошей на розрахунковий рахунок СФГ «Земля» - перша декада квітня 2012 року. Господарство здатне виконувати умови банку, згідно з якими кредит буде наданий на строк 5 місяців під 60% річних. Нарахування та виплата відсотків здійснюватимуться кожного місяця з моменту отримання кредиту до останнього місяця його використання включно. Основна сума боргу погашатиметься в червні, липні та серпні рівними частками.

Як заставу під кредит СФГ «Земля» пропонує власну техніку: трактор Т-40 та автомобіль ГАЗ-53. Балансова вартість техніки становить 15 500 грн.

У 2013 році СФГ «Земля» також планує звернутися до банку «Фінанси» з проханням надати кредит у розмірі 3 000 грн. для придбання товарно-матеріальних цінностей з метою подальшого виробництва огірків-корнішонів.

8.2. Графік погашення заборгованості в 2011 році

Місяці
Борг на початок місяця 5 700 5 700 5 700 3 800 1 900
Нараховано відсотків
Виплати основної суми боргу 1 900 1 900 1 900
Сплачено по відсотках
Борг на кінець місяця 5 700 5 700 3 800 1 900
Всього виплат 2 185 2 185 2 1858.3. Прогнозований звіт звіт про фінансові результати

Прогнозований звіт про фінансові результати від втілення проекту на 2012 р.

Показник Всього, грн.
Виручка 27 750
ПДВ 4 094
Виручка без ПДВ 23 656
Прямі витрати 11 750
Валовий прибуток 11 906
Непрямі витрати 3 500
Амортизація 1 000
Операційний прибуток 7 406
Відсотки по кредиту 1 425
Фіксований податок
Інші платежі
Прибуток 5 869

Прогнозований звіт про фінансові результати від втілення проекту на 2013 р.

Показник Всього, грн.
Виручка 62 190
Сплата ПДВ 10 678
Виручка без ПДВ 51 512
Прямі витрати 21 800
Валовий прибуток 29 712
Непрямі витрати 7 000
Операційний прибуток 22 712
Сплата відсотків за кредит
Амортизація 2 000
Фіксований податок
Інші платежі
Прибуток 20 138

Прогноз зведеного звіту про фінансові результати господарства на 2012 р.

Показник Всього, грн.
Виручка 120 350
Сплата ПДВ 17 425
Виручка без ПДВ 102 925
Витрати 83 205
Прибуток до сплати відсотків 19 720
Сплата відсотків за кредит 1 425
Амортизація 5 500
Фіксований податок
Інші платежі
Прибуток 11 792
8.4. Прогноз руху готівко гот коштів Звіт про рух грошових потоків від втілення проекту на 2012 рік (грн.)

Всього
Місяці На початок місяця Надходження Реалізація огірків-корнішонів Реалізація некондинційних огірків Повернення ПДВ Кредит Всього надходжень Відток грошей Обладнання Оплата праці, нарахування Витрати на організацію та управління Фіксований податок Плівка Насіння Вирощування розсади Нітроамофоска Купросат Електроенергія Пальне Витрати на реалізацію Інші витрати Сплати ПДВ Сплата відсотків за кредит Виплата основної суми боргу Всього відтоку Залишок (нестача) готівки

Звіт про рух грошових коштів від втілення проекту на 2013 рік (грн.)
Всього
Місяці На початок місяця Надходження Реалізація огірків-корнішонів Реалізація некондинційних огірків Повернення ПДВ Кредит Всього надходжень Відток грошей Обладнання Оплата праці, нарахування Витрати на організацію та управління Фіксований податок Плівка Насіння Вирощування розсади Нітроамофоска Купросат Електроенергія Пальне Витрати на реалізацію Інші витрати Сплати ПДВ Сплата відсотків за кредит Виплата основної суми боргу Всього відтоку Залишок (нестача) готівки


Всього
Місяці На початок місяця Надходження Реалізація огірків-корнішонів Реалізація некондинційних огірків Повернення ПДВ Кредит Реалізація картоплі Реалізація пшениці Реалізація жита Всього надходжень Відток грошей Обладнання (огірки) Затрати на оплату праці Матеріальні затрати Сплата ПДВ Фіксований податок Виплата відсотків Повернення боргу Всього відтоку Залишок (нестача) готівки
Звіт про рух грошових потоків на 2012 рік (зпгпльна діяльність СФГ «Земля») (грн.)

8.5. Розрахунок точки беззбитковості

Точка беззбитковості в 2012році становитиме 131 ц, а в 2013 році – 185 ц.


6092169025221882.html
6092218488764910.html
    PR.RU™